Man kan lägga upp sin termin på olika sätt. Här kommer 4 alternativ som gäller under våren 2018.

Paket-pris 10 lektioner
(dessa måste tas ut senast 17/6)
20 min     2000 kr
30 min     3000 kr
40 min     4000 kr
60 min     6000 kr

Terminsavgift 16 gånger enskilda lektioner
(dessa måste tas ut senast 17/6)
20 min     2800 kr
30 min     4200 kr
40 min     5600 kr

Terminsavgift 10 enskilda + 12 ensemblelektioner
(dessa måste tas ut senast 17/6)
20 min + ensemble     2950 kr
30 min + ensemble     3850 kr
40 min + ensemble     4700 kr

Enstaka enskilda lektioner
20 min     250 kr
30 min     350 kr
40 min     500 kr
60 min     700 kr

Terminsavgiften skall betalas senast 15/2 på swish eller Bg 5590-1722.
Om man önskar dela upp avgiften kan man betala hälften 15/2 och hälften 27/4.
 
Paketpriset betalas efter att första lektionen tagits.
 
Lektioner som jag, Petra, ställer in tas alltid igen. Lektioner som elev ställer in måste tas igen
innan terminen är slut annars faller de bort. Om man missar en ensemblelektion kan dessa tillfällen
ej tas igen.
Tänk på att jag har många elever och ibland har jag svårt att få in alla elever på schemat så om du
måste ställa in din lektion försök att göra detta i så god tid som möjligt så att jag den gången kan
ge din tid till någon annan. Sms:a helst.

Hyra cello

De som går på "paketpris" eller "terminsavgift" har möjlighet i mån av tillgång att hyra cello för 600 kr/termin.
Denna avgift betalas separat direkt vid terminsstart eller vid hämtning av cello antingen på swish
eller Bg 5590-1722.

Mitt mobilnummer 0739-72 73 80 för kontakt och swish

Petra Hellquist