Blå = Enskilda lektioner
Röd = Ensemble
Gul = Konserter

Augusti   September Oktober   November  December 
 1 O
 2 T
 3 F
 4 L
 5 S
 6 M   32
 7 T
 8 O
 9 T
10 F
11 L
12 S
13 M   33
14 T
15 O
16 T
17 F
18 L
19 S
20 M   34
21 T
22 O
23 T
24 F
25 L
26 S
27 M   35
28 T
29 O
30 T
31 F
 1 L
 2 S

 3 M   36
 4 T
 5 O
 6 T
 7 F
 8 L
 9 S

10 M   37
11 T
12 O
13 T
14 F
15 L
16 S

17 M   38
18 T
19 O
20 T
21 F
22 L
23 S

24 M   39
25 T
26 O
27 T
28 F
29 L
30 S
 1 M   40
 2 T
 3 O
 4 T
 5 F
 6 L
 7 S
 8 M   41
 9 T
10 O
11 T
12 F
13 L
14 S
15 M   42
16 T
17 O
18 T
19 F
20 L
21 S
22 M   43
23 T
24 O
25 T
26 F
27 L
28 S
29 M   44
30 T
31 O
 1 T
 2 F
 3 L
 4 S

 5 M   45
 6 T
 7 O
 8 T
 9 F
10 L
11 S
12 M   46
13 T
14 O
15 T
16 F
17 L
18 S
19 M   47
20 T
21 O
22 T
23 F
24 L
25 S
26 M   48
27 T
28 O
29 T
30 F
 1 L
 2 S
 3 M   49
 4 T
 5 O
 6 T
 7 F
 8 L
 9 S
10 M   50
11 T
12 O
13 T
14 F
15 L
16 S
17 M   51
18 T
19 O
20 T
21 F
22 L
23 S
24 M   52
25 T
26 O

27 T
28 F
29 L
30 S
31 M    1

Hösten 2018

V.34-40 enskilda lektioner
 
v.41 ingen undervisning
 
v.42-43 ensemble för grupp 1
fredag 18.00-19.00 + lördag 10-11
OBS! Ändrad tid för ensemblen fredag
 
v.44 LOV
 
v.45 ensemble
 
v.46-48 enskilda lektioner
 
v.49-51 ensemble för grupp 1
tisdag kl 18.30-19.30 + lördag 10-11  
 
Konserter
 
10/11 Mölndals kulturskola
 
Julafton Lundby kyrka