Blå = Enskilda lektioner
Röd = Ensemble
Gul = Konsert

Januari   Februari   Mars       April      Maj       
 1 O    1
 2 T
 3 F
 4 L
 5 S
 6 M   2
 7 T
 8 O
 9 T
10 F
11 L
12 S
13 M   3
14 T
15 O
16 T
17 F
18 L
19 S
20 M   4
21 T
22 O
23 T
24 F
25 L
26 S
27 M   5
28 T
29 O
30 T
31 F
 1 L
 2 S

 3 M     6
 4 T
 5 O
 6 T
 7 F
 8 L
 9 S


10 M    7
11 T
12 O
13 T
14 F
15 L
16 S
17 M    8
18 T
19 O
20 T
21 F
22 L
23 S
24 M    9
25 T
26 O
27 T
28 F
29 L
 1 S

 2 M   10
 3 T
 4 O
 5 T
 6 F
 7 L
 8 S

 9 M   11
10 T
11 O
12 T
13 F
14 L
15 S
16 M   12
17 T
18 O
19 T
20 F
21 L
22 S
23 M   13
24 T
25 O
26 T
27 F
28 L
29 S
30 M   14
31 T
 1 O
 2 T
 3 F
 4 L
 5 S
 6 M   15
 7 T
 8 O
 9 T
10 F
11 L
12 S

13 M    16
14 T
15 O
16 T
17 F
18 L
19 S

20 M   17
21 T
22 O
23 T
24 F
25 L
26 S
27 M   18
28 T
29 O
30 T
 1 F
 2 L
 3 S
 4 M   19
 5 T
 6 O
 7 T
 8 F
 9 L
10 S

11 M   20
12 T
13 O
14 T
15 F
16 L
17 S
18 M   21
19 T
20 O
21 T
22 F
23 L
24 S
25 M   22
26 T
27 O
28 T
29 F
30 L

 

Schema våren 2020

Inga lektioner under vecka 7 och 16.
Ensemble i vecka 15 fastän skolan har lov.
 
Efter vecka 19 igentagning efter överenskommelse.