Blå = Enskilda lektioner
Röd = Ensemble
Gul = Konsert

Augusti   September Oktober   November  December 
 1 T   31
 2 O
 3 T
 4 F
 5 L
 6 S
 7 M   32
 8 T
 9 O
10 T
11 F
12 L
13 S
14 M   33
15 T
16 O
17 T
18 F
19 L
20 S
21 M   34
22 T
23 O
24 T
25 F
26 L
27 S
28 M   35
29 T
30 O
31 T
 1 F
 2 L
 3 S

 4 M   36
 5 T
 6 O
 7 T
 8 F
 9 L
10 S

11 M   37
12 T
13 O
14 T
15 F
16 L
17 S

18 M   38
19 T
20 O
21 T
22 F
23 L
24 S

25 M   39
26 T
27 O
28 T
29 F
30 L
 1 S
 2 M   40
 3 T
 4 O
 5 T
 6 F
 7 L
 8 S
 9 M   41
10 T
11 O
12 T
13 F
14 L
15 S

16 M   42
17 T
18 O
19 T
20 F
21 L
22 S
23 M   43
24 T
25 O
26 T
27 F
28 L
29 S
30 M   44
31 T
 1 O
 2 T
 3 F
 4 L
 5 S

 6 M   45
 7 T
 8 O
 9 T
10 F
11 L
12 S
13 M   46
14 T
15 O
16 T
17 F
18 L
19 S
20 M   47
21 T
22 O
23 T
24 F
25 L
26 S
27 M   48
28 T
29 O
30 T
 1 F
 2 L
 3 S
 4 M   49
 5 T
 6 O
 7 T
 8 F
 9 L
10 S
11 M   50
12 T
13 O
14 T
15 F
16 L
17 S
18 M   51
19 T
20 O
21 T
22 F

23 L
24 S
25 M   52
26 T
27 O
28 T
29 F
30 L
31 S

Hösten 2017

v.39 Ensemble endast tisdag, inga lektioner fredag eller lördag
v.40 Inga lektioner tisdag, fredag eller lördag
v.44 Lov

 
Konsertdatumen är preliminära
Plats för konserterna meddelas senare

Våren 2018

v.1 Lov
v.2 Igentagningsvecka för lektioner som gått bort under hösten /
     Ny termin lektion 1
v.3 Igentagningsvecka för lektioner som gått bort under hösten /
     Ny termin lektion 2